Wyślij zgłoszenie do naszej bazy
Odezwiemy się do Ciebie, jak tylko rozpoczniemy sprzedaż.


Matexi Polska sp. z o.o. informuje, że prowadzone przez nią inwestycje są realizowane przez Spółki: Matexi Polska I sp. z o. o.  „Kolska” Sp k., Matexi Polska I sp. z o. o.” Lektykarska” Sp.k, Matexi Polska I sp. z o. o. Puławska Sp. k, Matexi Polska I sp. z o. o. „Romera” Sp. k. Informacja handlowa może dotyczyć każdej inwestycji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Matexi Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 27 – 00-867 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych), a ponadto po uzyskaniu odrębnej zgody, w celu przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez Matexi Polska sp. z o.o. tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy z branży IT  w zakresie serwisu: sprzętu komputerowego, systemu elektronicznego obiegu informacji i dokumentów oraz oprogramowania Deweloper System, systemu YouLead InteliSoft Sp. z o.o.,  przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, jednakże nie dłużej niż 7 lat od dnia zapytania.
 2. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 4. a) prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. prawo do sprostowania danych.
 5. b) prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania wobec przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzezprzesłanie maila z cofnięciem tejże zgody na adres daneosobowe@matexipolska.pl
 7. d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych jest   warunkiem umożliwienia przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez Matexi Polska sp. z o.o.